20-22 EYLÜL 2019

Koruyucu Hekimlik Günleri Sempozyumu

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul

Kurullar

Komite ve Kurullar

SAĞLIKLI YAŞAM HAREKETİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Nevrez KOYLAN
Prof. Dr. Murat AKSOY
Doç. Dr. Nilüfer İNAL
Dr. H. Esin TOKAT
Dr. Muhittin CANUYGUR
Uzm. Diyetisyen Dilara KOÇAK
Dr. Gökhan KARA

KORUYUCU HEKİMLİK OKULU

Başkan Prof. Dr. Nevrez KOYLAN
Genel Sekreter Dr. Gökhan KARA
Bilimsel Sekreter Dr. Engin ÇAPAR

KORUYUCU BESLENME VE SAĞLIK SEMPOZYUMU

Başkan Prof. Dr. Murat BAŞ
Uzm. Diyetisyen Dilara KOÇAK
Diyetisyen Betül KARAKUŞ

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Murat AKSOY
Doç. Dr. Nilüfer İNAL
Dr. H. Esin TOKAT 
Ebe Nasibe UZEL
Prof. Dr. Fatma Deniz SAYINER
Yard. Doç. Dr. Filiz YARICI ATEŞ
Dr. Muhittin CANUYGUR
Dr. Can AKDUMAN 
Ebe Esra ÇÖMEZOĞLU YÖRÜK
Ebe Öğrenci Gr. Filiz ASLANTEKİN
Ebe Özlem KARABULUT
Ebe Pınar MALLI