20-22 EYLÜL 2019

Koruyucu Hekimlik Günleri

Koruyucu ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu

Koruyucu Ebelik Günleri

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul

Bildiri Gönderimi

Koruyucu Hekimlik Günleri Sempozyumu & Koruyucu ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu

Bildiriler yalnızca sempozyum web sitesi üzerinden online olarak gönderilebilir.

E-mail, fax ya da posta ile gönderilen bildiri özetleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 19.08.2019
Kabul- Red Bildirim Tarihi: 05.09.2019

Sempozyumda sunulacak bildiriler araştırma veya derleme şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalıdır. Gönderilen özetler aynı şekilde pdf formatında web sitesinde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bildiri Gönderme Kuralları

Sempozyuma bir kullanıcı kaydı ile en fazla 2 bildiri özeti gönderebilirsiniz. Bildiri kabulü için en az bir yazarın sempozyuma kaydı gereklidir. Sempozyum kaydı bulunmayan veya son bildiri gönderim tarihine kadar kayıt yaptırmayan katılımcıların bildirileri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Bildiri özetleri daha önce hiçbir yerde sunulmamış veya yayınlanmamış, özgün araştırma veya derleme türünde olmalıdır.
Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır
Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır
Bildirinin ‘’Times New Roman’’ fontunda, 10 punto ile sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Bildiride iletişim kurulacak olan sorumlu yazarın isminin altı çizili olmalı.
Online olarak sisteme gönderilmiş olan bildiriler silinemez ve değiştirilemez
Bildiri ödül değerlendirme komitesi tarafından ilk üç dereceye giren bildirilere sempozyum kapanış programında ödülleri verilecektir.
Bildiri kabul-red tarihinden 5 (beş) gün içinde itirazlar Sempozyum Yürütme Kuruluna yapılabilecektir. Sempozyum Yürütme Kurulu yapılan itirazları 3 (üç) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonuçlar aynı gün http://koruyucuhekimlikgunleri.org/ web sayfasında açıklanacak ve itirazı yapan kişilere ayrıca bildirim yapılmayacaktır.
Kabulü gerçekleşen bildiriler ile ilgili yukarıda belirtilen durumlar haricinde bir sorun olduğunda sempozyum sekreteryası ile iletişime geçilebilir.  

engincapar@gmail.com, esinener@gmail.com 

Yazım Kuralları

1.   İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. 
2.   Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul
3.   Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) 
4.   Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
5.   Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
6.   Orijinal araştırma özetinde, giriş-amaç,yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Derleme özetinde ise, giriş, konunun kendine ait başlıkları, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 tane olmalıdır.
7.   Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
8.   Sisteme yüklenen özet metini çerisinde tablo, grafik veya resim kullanılmamalıdır. Grafik, tablo ve resimler ayrıca sisteme yüklenmelidir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin sempozyum kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Tüm bildiriler en az 2 hakem tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri  sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.Bildiri sahiplerinin  sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Sözel Bildiriler

1. Sözel bildirilerin sunum tarih ve saatleri sempozyum web sayfasında ilan edilecektir.
2. Sözel sunum süresi soru ve tartışma dahil  5 dakikadır.
3. Sözel sunumlar power point dosyası olarak hazırlanacaktır.
4. Sözel sunum dosyaları mümkünse sunum gününden önce, en geç oturumun olduğu sabah görevlilere teslim edilecektir.

Poster Bildiriler

1.  Posterler e-poster olarak web sayfasından sunulacaktır.